blackwebstudio 20 Δεκεμβρίου, 2021 0 Comments

Πολιτική Απορρήτου (GDPR)

Το μεσιτικό γραφείο Casa-Carmel αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/πελατών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679/ΕΕ –ΓΚΠΔ) κάθε πληροφορία με την οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Τέτοια δεδομένα αποτελούν ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, η ηλικία, η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων κ.α. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την ελληνική νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στο ιστότοπό μας.

Διευκρινίζεται πως το μεσιτικό γραφείο Casa-Carmel μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Με την πλοήγηση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου, οι επισκέπτες/πελάτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας www.casa-carmel.com δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες, παρά μόνον αν εσείς επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί σας αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Σε αυτή την περίπτωση, επεξεργαζόμαστε, δηλαδή συλλέγουμε και αποθηκεύουμε, μόνο τα αναγκαία εκείνα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, ΙΒΑΝ ή/και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, IPaddress) που θα μας επιτρέψουν να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και να σας παράσχουμε κάθε επιθυμητή πληροφόρηση και υπηρεσία.

Για τον σκοπό της αποστολής newsletter απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος του επισκέπτη από τη διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας όπου θα γίνεται ρητή μνεία στην παρεχόμενη συγκατάθεσή του αναφορικά με τη δυνατότητά μας να του αποστέλλουμε ενημερωτικά σημειώματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι η συγκατάθεση αυτή είναι η ανά πάση στιγμή ανακαλείτε με οποιοδήποτε μέσο.

1.2.ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Το μεσιτικό γραφείο Casa-Carmel διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το FACEBOOK και το INSTAGRAM. Υπάρχει δε δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της εκάστοτε σελίδας του γραφείου μας μέσω αποστολής μηνύματος.

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της εκάστοτε σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας με το γραφείο μας. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού της επικοινωνίας, αν δεν ακολουθήσει η εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών, διαγράφονται.

Σημειώνεται ότι το γραφείο μας Casa-Carmel δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους. Συνεπώς, ο επισκέπτης/πελάτης μεταβαίνει στις σελίδες αυτές με δική του ευθύνη.

1.3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝEWSLETTER

Για τον σκοπό της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter) απαιτείται αφενός η καταχώριση της οικείας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αντίστοιχη υπηρεσία της ιστοσελίδας μας ή σε σχετική φόρμα επικοινωνίας, μαζί με τα λοιπά προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.) και αφετέρου η ενεργητική αποδοχή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, βάσει της οποίας ο επισκέπτης/πελάτης παρέχει ρητώς τη συγκατάθεση του αναφορικά με τη δυνατότητά μας να του αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώνεται ότι η συγκατάθεση αυτή είναι ανά πάση στιγμή ανακλητή. Η ανάκληση αυτή μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο για τον επισκέπτη/πελάτη τρόπο (ταχυδρομική επιστολή, e-mail, τηλεφωνική ειδοποίηση κ.α.).

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/πελατών συλλέγονται από εμάς ως εξής:
1. Είτε μέσω απευθείας (δια ζώσης) επικοινωνίας ή/και κατάρτισης σύμβασης με το γραφείο μας,
2. Είτε μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης στις περιπτώσεις της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ή/και πληροφόρησης,
3. Είτε με την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter,
4. Είτε, τέλος, με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την παρούσα πολιτική, τους όρους χρήσης του ιστότοπου ή από το νόμο.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η παραπάνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτελείται πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σας δηλώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προκειμένου να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξυπηρετεί τον σκοπό της επικοινωνίας σας με το γραφείο μας καθώς και την βέλτιστη πλοήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα www.casa-carmel.com και κατ’ επέκταση την ενημέρωσή σας βάσει των προσωπικών σας προτιμήσεων.

Επισημαίνεται πως για την σύναψη σύμβασης μεσιτείας με το γραφείο μας Casa-Carmel απαιτείται προηγουμένως η κατάρτιση έγγραφης εντολής για την οποία ισχύουν οι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναγράφονται σε αυτή.

4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Το γραφείο μας Casa-Carmel δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε., εφόσον:
• διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τρίτη χώρα, ή
• έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση τον νόμο.
Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:
• έχετε παράσχει στο γραφείο μας την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή
• η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με το γραφείο μας, όπως για την εκτέλεση εντολών σας.
• η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

5. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Σε περίπτωση που συνήψατε σύμβαση με το γραφείο μας, Casa-Carmel τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης, το γραφείο μας δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής.

Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με το γραφείο μας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτό εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση που δεν έχετε συνάψετε σύμβαση με το γραφείο μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την τελευταία έγγραφη, ηλεκτρονική ή προφορική (τηλεφωνική) επικοινωνία μας.

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή με τους ίδιους ως άνω χρονικούς περιορισμούς.

6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου: (τηλέφωνο: – κινητό: – e-mail: – διεύθυνση: ) .Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες από τη μεριά μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στο mail info@casa-carmel.com.

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης
Να γνωρίζετε εάν και κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία, και ειδικότερα τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες των δεδομένων σας εντός και εκτός Ε.Ε., το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διόρθωσης
Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (άρθρο 16).

Δικαίωμα περιορισμού
Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. Σημειώνεται πάντως πως το γραφείο μας έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

Δικαίωμα εναντίωσης
Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), εκτός εάν αποδείξουμε ότι υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας ή η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση των νομικών μας αξιώσεων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι το γραφείο μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

Δικαίωμα στη φορητότητα
Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από το γραφείο μας σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Επισημαίνεται πως το δικαίωμα στη φορητότητα δεν συνεπάγεται και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα καταγγελίας
Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το γραφείο μας, Casa-Carmel , σεβόμενο απολύτως τα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Το γραφείο μας, Casa-Carmel σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσει για την τυχόν παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Σε περίπτωση, ωστόσο,που τα αιτήματα των επισκεπτών/πελατών είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το γραφείο μας δύναται είτε να επιβάλλει στον επισκέπτη/πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημά/στα αιτήματά του.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας και της βελτίωσης της ιστοσελίδας μας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο γα τους παραπάνω σκοπούς. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα τα μέλη του γραφείου μας ως εκτελούντες την εκάστοτε επεξεργασία, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας.

Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.